O pracowni...

G. StanisławskaTaniec, to sztuka rozwijająca człowieka na poziomie fizycznym, społecznym, emocjonalnym i umysłowym. Taniec jest nierozerwalnie połączony z egzystencją człowieka przez całe jego życie. Uczymy się i rozwijamy poprzez zmysły. Wszystkie informacje z otoczenia docierają przez ciało, jak też są eksponowane na zewnątrz z ciała. Można powiedzieć, że ciało jest pewnego rodzaju komunikatorem łączącym nas ze światem zewnętrznym. Dlatego należy dbać o jakość i kondycję owego komunikatora, dlatego ruch i taniec są tak bardzo ważne w rozwoju dziecka. Odpowiednio wczesna edukacja w tym obszarze często koryguje wady postawy, stymuluje rozwój umysłowy i wspomaga rozwój emocjonalny.

Obecnie prowadzę w MDK trzy grupy pod nazwą Kreatywne Zajęcia Taneczne. Jest to autorski program, którego celem jest nabycie przez dziecko umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz odczuwania w ciele emocji. W konsekwencji prowadzi to do głębokiej akceptacji siebie, co jest kluczowym zagadnieniem w zdrowym rozwoju emocjonalnym każdego człowieka. Zajęcia odbywają się w grupach:

Kreatywne Zajęcia Taneczne gr. MINI 5-6 lat

Kreatywne Zajęcia Taneczne gr. I 7-9 lat

Kreatywne Zajęcia Taneczne gr. II 10-12 lat

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku