Klub Tańca Towarzyskiego OPTIS

image002

Klub Tańca Towarzyskiego OPTIS powstał w 2010 r. Został on założony przez śp. Jarosława Tomalaka - instruktora tańca towarzyskiego MDK.

Pary taneczne, reprezentujące KTT OPTIS oraz Młodzieżowy Dom Kultury, występują na turniejach tanecznych w Białymstoku oraz w całym województwie odnosząc bardzo duże sukcesy.

Owocem działalności KTT OPTIS jest Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „OPTIS” – jedyna impreza o tej randze organizowana w chwili obecnej w Białymstoku. Organizatorem tego turnieju jest Młodzieżowy Dom Kultury i Szkoła Podstawowa nr 19.

Jedni są zwolennikami mówienia od siebie, inni – powoływania się na autorytety. Ja natomiast, w myśl zasady, iż Ameryki powtórnie się nie odkrywa, a tylko z niej korzysta, pozwolę sobie wykorzystać słowa profesora Mariana Wieczystego z książki „Tańczyć może każdy”, jako motto i myśl przewodnią mojej pracy trenerskiej.

 

            „Taniec towarzyski jest obecnie czymś znacznie więcej niż karnawałową rozrywką. Tańczymy przy każdej okazji, w każdej porze roku, na balach i zabawach, na weselach, w lokalach i na świeżym powietrzu, na przyjęciach prywatnych. Taniec stał się obowiązkiem towarzyskim, trudno się obejść bez niego. Minęły czasy, kiedy był przywilejem i domeną ludzi młodych; teraz tańczą wszyscy, bez względu na wiek. Tańczyć może każdy, kto potrafi bez pomocy laski. Pamiętajmy, że taniec jest wspaniałą rekreacją, atrakcyjnym wypoczynkiem po pracy i nauce, że wnosi on pogodny nastrój, ułatwia życie towarzyskie, pamiętajmy również, że taniec odmładza. Uczmy się tańczyć, tańczmy kulturalnie, prawidłowo, bawmy się pogodnie.”

 

Cytat ten mówi nam, że jedną z wielu dróg prowadzących do podniesienia kultury osobistej każdego człowieka jest nauka tańca i form towarzyskich z nim związanych.

Taniec towarzyszył ludziom od pradziejów i spełniał wiele funkcji – od rytualnych – po zabawowe. Taniec bawiąc spełniał też pewną praktyczną rolę. A działo się to już w bliższych nam czasach, chociaż w XVIII i XIX wieku. Był elementem wpływającym na kulturę osobistą człowieka. Spełniał rolę wychowawczą, na co zwraca uwagę Luter pisząc:

„Tańce są po to, aby ludzie uczyli się

uprzejmości w towarzyskim obcowaniu”

„Taniec towarzyski to droga życia i sposób podnoszenia kultury osobistej. Podobnie jak w muzyce oraz we wszystkich sztukach: pisarstwie, malarstwie, gdzie człowiek może uzewnętrznić swoje wnętrze, jest sposobem wyrażania samego siebie. Badania potwierdziły, że taniec ma pozytywny wpływ na zachowanie młodzieży, że taniec zmienia młodzież.

Taniec towarzyski również w pewien sposób kształtuje życie tancerza i widzów. Tańcząc uzyskuje się głębokie poczucie tego, że się żyje. Jako element kultury ogólnoludzkiej taniec towarzyski oddziałuje również na uczuciowość. Jest uniwersalną formą sztuki. Od wielu lat uczestniczę w turniejach tanecznych traktując to jako miłe przeżycie estetyczne i artystyczne. Poznałem wielu tancerzy i trenerów. To są wyjątkowi ludzie. A towarzysząca turniejowi rywalizacja jest naprawdę piękna. Taniec sportowy zbliża ludzi, uczy ich życzliwości i pozytywnych zachowań, co w życiu i w stosunkach międzyludzkich jest najważniejsze.

Mając na uwadze olbrzymie zainteresowanie młodzieży różnymi formami tańca, do obowiązków nauczycieli–trenerów należy ten fakt wykorzystać i takimi metodami pracować, tak organizować naukę, turnieje, aby wszystkie czynniki podnoszące kulturę osobistą były zawsze wyeksponowane.”

Śp. Jarosław Tomalak

image004

image006

facebooklogo pntablica

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.