O pracowni...

Patrycja Magnusiewicz (zastępstwo za Anetę Sokólską)

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku