10 czerwca

(Dzień szachów)

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji naszych pracowni

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku