19 czerwca

Wewnętrzny Turniej Klasyfikacyjny na IV i V kategorię szachową o Puchar Dyrektora MDK

47 Slajd Turniej szachowy

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku