19-20 czerwca

VI Otwarty Turniej Klasyfikacyjny „Pola Nadziei”

48 pola

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku