21 czerwca

(Dzień tańca)

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji naszych pracowni

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku