Wewnętrzny Turniej Klasyfikacyjny na IV i V kategorię o Puchar Dyrektora MDK

Cel turnieju:
Podwyższenie umiejętności gry w szachy i możliwość uzyskania kategorii szachowych
Weryfikacja umiejętności szachowych po 1 i 2 semestrze roku szk. 2020/21

Termin i miejsce:
19 czerwca 2021 roku (sobota), godz. 9:00
Młodzieżowy Domu Kultury w Białymstoku, ul. Warszawska 79A, sala widowiskowa

Uczestnicy:
Prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy pracowni szachowych MDK legitymujący się rankingiem w przedziale 1000 -1200 zgłoszeni, do CR PZSzach

System gry:
5 rund systemem szwajcarskim
Tempo gry P20'10"
Kojarzenie komputerowe programem ChessArbiter Pro publikowane na chessarbiter.com
W przypadku równej liczby punktów o kolejności miejsc decydują kolejno:
średni Buchholz, pełny Buchholz, progresja, liczba zwycięstw.
Obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia bezpośrednio u Instruktorów: Ewy Rudnik, Agnieszki Post, Urszuli Uleckiej.
Termin zgłoszeń upływa 15 czerwca 2021 r.!
Potwierdzenie udziału i obowiązkowa odprawa techniczna 19 czerwca 2021 r. o godz. 8:50

Nagrody:
Za I miejsce – Puchar Dyrektora MDK,
Medale za miejsca I – III,
Nagrody rzeczowe dla wszystkich startujących.

Sprawy różne:
Wpisowe wynosi 30 zł, płatne bezpośrednio przed turniejem – w całości przeznaczone
na nagrody.
Warunkiem otrzymania nagród jest obecność na uroczystym zakończeniu.
Turniej odbędzie się wg wytycznych sanitarnych przypadających na dzień turnieju.

Dzieci podczas turnieju przebywają pod opieką jednego Rodzica.

Obowiązuje zmiana obuwia.

Akceptując regulamin uczestnik turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w mediach i na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych organizatorów.

Zapraszamy !

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku