O nas

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku jest placówką wychowania pozaszkolnego. Realizuje program dydaktyczno - wychowawczy zgodnie ze statutem, planem pracy opracowanym przez Radę Pedagogiczną, z sugestiami Rady Rodziców i Rady Młodzieży oraz stosownie do potrzeb społeczności lokalnej. Od momentu powołania placówki w roku 1983 jej główną siedzibą jest budynek mieszczący się przy ul. Warszawskiej 79 a.

mdk drektor

Mocną stroną naszej pracy jest wzajemne przenikanie się i uzupełnianie działalności artystycznej, edukacyjnej, politechnicznej i sportowej, co daje możliwość pełnego rozwoju osobowości młodego człowieka.

Szeroka formuła programowa oraz otwarcie na zmieniającą się rzeczywistość sprawiają, że Młodzieżowy Dom Kultury jest pozytywnie postrzegany przez społeczność naszego miasta. Dzięki doświadczonej kadrze pedagogicznej i bardzo dobrej współpracy z rodzicami, szkołami i instytucjami, MDK jest miejscem wielu interesujących wydarzeń i przedsięwzięć wskazujących na wysoki poziom proponowanych zajęć. Niech zaświadczą o tym liczby: z oferty programowej placówki korzysta rocznie około 1200 stałych uczestników działających w 90 zespołach.

Ponadto MDK jest organizatorem wielu imprez cyklicznych o zasięgu miejskim, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Koordynuje i przeprowadza konkursy, stwarza optymalne warunki do prezentacji dorobku dzieci i młodzieży. Każdego roku zespoły działające w naszej placówce zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia; w tym również rangi międzynarodowej. Osiągnięcia uczestników oraz stale rosnąca ich liczba potwierdzają słuszność kierunków działań placówki.

Zapraszamy więc do skorzystania z naszej oferty. Każdy młody człowiek, który  pragnie uzupełnić i poszerzyć wiedzę z różnych dziedzin a także miło i przyjemnie spędzić czas w gronie przyjaciół, znajdzie tutaj miejsce dla siebie.

Iwona Szcześniak

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury

w Białymstoku

facebooklogo pntablicalogo bip

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Deklaracja dostępności.