Wizja i misja

Misja Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku

 

MDK w Białymstoku jest placówką wychowania pozaszkolnego działającą na rzecz dzieci i młodzieży, a także nauczycieli. Zasadniczym celem, który pragniemy realizować, jest budowanie systemu wsparcia rozwoju zainteresowań i uzdolnień młodych ludzi, z pełnym przekonaniem, że każdy ma prawo do doskonalenia i samorealizacji.

 

Duże znaczenie przywiązujemy do współpracy i wymiany międzynarodowej, której głównym przesłaniem jest wychowywanie w otwartości na dobro i kulturę świata oraz na drugiego człowieka.

 

Strategia, jaką przyjęliśmy przy realizacji powyższych celów, to ścisła i systematyczna współpraca z rodziną, szkołą, środowiskiem lokalnym oraz z władzami samorządowym, a także tworzenie nowoczesnych pracowni na miarę oczekiwań uczestników zajęć i ich rodziców.

 

Naszą siłą są nauczyciele o wysokich kwalifikacjach, wspaniałych umiejętnościach pedagogicznych oraz dużej sprawności organizacyjnej. Jesteśmy zespołem twórczym, otwartym na zmiany i potrzeby innych.

 

Za naszą misję uznajemy:

  • wspieranie i promocję uzdolnień intelektualnych, artystycznych oraz sportowych dzieci i młodzieży,
  • organizację ciekawych i wartościowych zajęć pozalekcyjnych,
  • rozszerzanie oferty programowej i kierowanie jej także do młodzieży trudnej wychowawczo i często defaworyzowanej w szkole oraz w rodzinie,
  • kształtowanie poczucia własnej tożsamości, poszanowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju oraz innych kultur a także edukację proeuropejską.

 

Uczymy tolerancji, wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania.

Cechuje nas otwartość na wszelkie inicjatywy artystyczne i samorządowe uczniów białostockich szkół.

Jesteśmy dumni z osiągnięć uczestników naszych zajęć!

facebooklogo pntablicalogo bip

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Deklaracja dostępności.