"Gdzie słyszysz śpiew tam śmiało wstąp" - warsztaty dla chórzystów -zadanie dofinansowane ze środków Miasta Białegostoku IV-V.2024 r.

W ramach projektu "Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało wstąp" ( Johann Wolfgang von Goethe) - warsztaty dla chórzystów, zostało zorganizowanych pięć spotkań warsztatowych w terminie 6-13 kwietnia ( 6, 7,11,12 oraz 13 kwietnia) oraz koncert będący podsumowaniem działań. Warsztaty odbyły się w budynku MDK ZPO nr 2 w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 79 a oraz w Pałacu Branickich przy ul. J, Kilińskiego 1. Wzięło w nich udział 35 uczestników zajęć chóralnych, mieszkańców Białegostoku. Warsztaty odbyły się pod kierunkiem Barbary Kornackiej - doktora sztuki w dziedzinie sztuki muzycznej oraz zawodowych muzyków. Podczas warsztatów pracowały wspólnie: dzieci i młodzież różnych grup wiekowych (uczestnicy w wieku od 7 do 18 lat). Warsztaty objęły: zbiorową emisję głosu, pracę nad utworami warsztatowymi (wokalno-instrumentalnymi) oraz pracę nad koncertem, który dał możliwość prezentacji opracowanego podczas warsztatów repertuaru. W ramach projektu został zorganizowany koncert podsumowujący warsztaty w dniu 13 kwietnia 2024 roku w Pałacu Branickich w Białymstoku, w którym wzięła udział białostocka publiczność, zainteresowana muzyką chóralną. Klimat oraz spójność stylistyczną uzyskano dzięki wzbogaceniu występu nową szatą dźwiękową, aranżacjami utworów z udziałem zespołu instrumentalnego. W jego skład wszedł, oprócz fortepianu, kwartet smyczkowy (skrzypce I i II oraz altówka i wiolonczela). Wybór instrumentów smyczkowych został podyktowany ich szczególnym brzmieniem i specyfiką kształtowania dźwięku, zbliżonym do głosu ludzkiego. Wstęp na koncert był bezpłatny, wzięło w nim udział około 200 osób.
W projekcie wzięli udział miłośnicy muzyki chóralnej pragnący poszerzać własne horyzonty, podejmujący działania mające na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań. Dzięki ich udziałowi w warsztatach muzycznych zostały poszerzone ich zainteresowania, wzrosły umiejętności wokalno-muzyczne.

Uczestnicy „na żywo” spotkali się z brzmieniem różnych instrumentów smyczkowych. Instrumentaliści zaprezentowali ich budowę, zróżnicowane techniki wydobywania dźwięków. Chórzyści poszerzyli wiedzę o sposobach artykulacji, dynamiki i kolorystyki oraz wykorzystaniu tych elementów we frazowaniu i kształtowaniu napięć i kulminacji muzycznych. Zajęcia warsztatowe objęły również emisję głosu, ćwiczenia artykulacyjne i dykcyjne oraz kształtujące i rozwijające słuch melodyczny, harmoniczny i tembrowy.

Niewątpliwie udział w projekcie miał wpływ na kształtowanie postaw prospołecznych. Młodzi ludzie zjednoczyli się wokół wspólnego celu zdobycia umiejętności zaprezentowania opracowanego podczas warsztatów repertuaru, rozwinęli umiejętność współpracy w grupie. Uczestnictwo w działaniach miało pozytywny wpływ na kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami muzycznymi, kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowanie tradycji i kultury.
Udział w spotkaniach warsztatowych wpłynął pozytywnie na rozwijanie umiejętności współpracy w grupie oraz integracji uczestników chóru i zespołu instrumentalnego.
Na widowni podczas koncertu podsumowującego projekt zasiedli również byli chórzyści, uczestnicy zajęć MDK ZPO nr 2 w Białymstoku. Dzięki temu zostały nawiązane kontakty, znajomości, które wzmocniły potrzebę podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej. Pozwoliły na poznanie chórzystów, którzy tworzyli na przestrzeni lat historię grupy.

Jak wspomniano powyżej ukoronowaniem warsztatów był koncert w sali o barokowym wnętrzu, charakteryzującym się szczególnymi walorami akustycznymi. Koncert ten zarazem wpisał się w obchody 25-lecia Chóru MDK. Rozszerzył ofertę kulturalną miasta, wzbogacił codzienność mieszkańców, skłonił ich do refleksji, pomógł zaspokoić potrzeby kulturalne. Natomiast chórzystom koncert pozwolił na sprawdzenie swoich umiejętności i ich prezentację przed szerokim gronem odbiorców. Udział w koncercie w tak reprezentacyjnej miejscu przed publicznością miał na celu nabycie pewności podczas występów, podniesienie samooceny.

facebooklogo pntablicalogo bip

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Deklaracja dostępności.