7-8 czerwca (Dni plastyki)

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji naszych pracowni

7.06.2021 r. - Dzień plastyki (cz. 1)

Pracownia plastyki - instr. Monika Sienkiewicz

Pracownia ceramiki - instr. Paulina Horba

Pracownia pisania ikon - instr. Dorota Popławska

Pracownia plastyki - instr. Renata Kaczyńska-Łuba

8.06.2021 r. - Dzień plastyki (cz. 2)

Pracownia plastyki - instr. Dominika Borys-Prus

Pracownia plastyki - instr. Dorota Świdzińska

Pracownia plastyki - instr. Zbigniew Świdziński

Wiosna Plastyczna - wernisaż w Galerii Młodych i Hol MDK

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku