17 czerwca

(Dzień języka angielskiego)

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji naszych pracowni

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku