O pracowni...

Taniec jest naturalną potrzebą człowieka rozwijającą nie tylko sprawność ruchową, lecz także zapewniającą rozwój duchowy. Jest to bardzo atrakcyjna forma aktywności, która bawiąc, pozytywnie oddziałuje na dzieci. Taniec jako ruch stymuluje harmonijny rozwój organizmu – wspomaga funkcjonowanie układu ruchowego, krążenia, oddychania czy też systemu nerwowego. Poprzez dobór odpowiednich środków może również eksponować indywidualne możliwości, upodobania, zainteresowania i umiejętności ruchowe dzieci. Taniec jest sztuką, mową ciała, a w połączeniu z muzyką tworzy niesamowite zjawisko. Taniec w ręku wprawnego nauczyciela może być znakomitym sposobem kształtowania wrażliwości na estetykę, podwyższania poziomu kultury i obyczajowości życia codziennego, rozwijania aktywności społecznej, czy też wrażliwości kulturalnej i artystycznej. Ma ogromne znaczenie osobo-twórcze, skłania do działania, wyzwala pozytywne uczucia. Daje możliwość swobodnej ekspresji, jak również pozwala otworzyć się, uzewnętrznić skrywane emocje. System nauczania pozwalający uczniowi aktywnie uczestniczyć w lekcjach tańca będzie procentował wiedzą i umiejętnościami, które pozwolą na zachowanie zdrowia i zapewnią możliwość pełnego uczestnictwa w szeroko rozumianej rekreacji i kulturze.

W roku szkolnym 2021/2022 zajęcia odbywają się w dwóch grupach: początkującej i średnio zaawansowanej. Obie grupy kontynuują swoją przygodę z tańcem przygotowując się do udziału w turniejach tańca towarzyskiego w ramach Podlaskiej Ligi Tańca, jak w i innych okolicznościowych pokazach i występach.

 

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku