2019/2020

„Tradycje i obyczaje Polaków”, wystawa podsumowująca konkurs plastyczny - kwiecień 2020

Galeria Młodych MDK prezentuje wystawę prac laureatów konkursu „Tradycje i obyczaje Polaków”. Konkurs ten ma zasięg wojewódzki. Odbywa się on w naszej placówce już po raz osiemnasty, w ramach spotkań integracyjnych.

Autorami prac są dzieci i młodzież ze szkół specjalnych, warsztatów terapii zajęciowej, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, a także dorośli z ośrodków dziennego pobytu osób niepełnosprawnych, środowiskowych domów samopomocy i domów pomocy społecznej.

Komisja oceniła 142 prace, przyznając 10 równorzędnych nagród i 15 równorzędnych wyróżnień.

Prace przedstawiają tradycje i obyczaje z życia codziennego Polaków, z różnych regionów kraju. Są wykonane różnymi technikami: kredkami ołówkowymi, świecowymi, pastelowymi, haftem szydełkowym, zobaczyć można także prace wypalane na drewnie oraz ceramikę artystyczną i użytkową.

Gratulujemy wszystkim laureatom.

S.O.S dla bezdomnych kotów! - wystawa pokonkursowa 18.02.2020

18 lutego 2020 roku po raz dziewiąty otworzyliśmy wystawę prac plastycznych nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie „S.O.S dla bezdomnych kotów!”. W Galerii Młodych MDK zostały wyeksponowane 24 prace nagrodzone oraz 29 prac wyróżnionych przedstawiające wizerunki kotów bezdomnych, ale także tych, które szczęśliwie znalazły swój dom. Wernisaż towarzyszył uroczystemu podsumowaniu konkursu oraz wręczeniu nagród laureatom.

Konkurs plastyczno-fotograficzny „S.O.S dla bezdomnych kotów!” organizowany jest we współpracy z Fundacją Kotkowo.

Plan wystaw w GALERII MŁODYCH MDK - II semestr roku szkolnego 2019/2020

  1. „S.O.S dla bezdomnych kotów!", wystawa podsumowująca konkurs plastyczny - 18 lutego 2020;
  2. Wystawa rękodzieła uczestników zajęć Domu Pomocy Społecznej w Łomży - 7 marca 2020;
  3. „Tradycje Obyczaje Polaków”, wystawa podsumowująca konkurs plastyczny - 20 marca 2020;
  4. Wystawa Wielkanocna - 2 kwietnia 2020;
  5. „Krajobraz Polski - Tradycje, Współczesność, Przyszłość”- Białystok 2020, wystawa podsumowująca konkurs plastyczny - 24 kwietnia 2020;
  6. Prezentacja prac dzieci i młodzieży w ramach Wiosny Artystycznej MDK – 22 maja 2020;
  7. XX Ogólnopolska Wystawa Fotografii Dzieci i Młodzieży Białystok 2020 –  5 czerwca 2020.

Wystawa malarstwa Dominiki Borys-Prus „Yellow MDK” -10.01.2020

Dominika Borys-Prus prowadzi pracownię sztuki użytkowej w MDK. Uzyskała w 2017 r. dyplom z wyróżnieniem ze specjalności Malarstwo w architekturze na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.  Porusza się w obszarze abstrakcji. Interesują ją zagadnienia koloru, technologii malarstwa oraz pracy na dużym formacie. W swoich pracach stosuje zazwyczaj wąską gamę kolorystyczną.  Wystawa pt.: „Yellow MDK” była próbą wywarcia na odbiorcy pozytywnego bądź negatywnego odczucia, atakując jego zmysły intensywnym zapachem i kolorem.

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku