2019/2020

Wystawa koloryzowanych archiwalnych zdjęć „Józef Piłsudski i Legiony w kolorach Mirka Szponara” - 15.11.2019

Mirek Szponar

Fotograf i fotoreporter. Od ponad czterech lat całkowicie oddany nowej pasji jaką jest naprawa i koloryzacja archiwalnych zdjęć. Jego prace pojawiają się w wielu publikacjach prasowych, książkach i plakatach. Jego wystawy można było oglądać w Muzeum X Pawilony Cytadeli Warszawskiej, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, a także w wielu domach kultury i szkołach.

Na potrzeby wystawy autor dokonał koloryzacji zdjęć mjr. Bronisława Marjańskiego, bohatera bitwy o Białystok z 22 sierpnia 1920 r., z archiwum Muzeum Wojska w Białymstoku.

INTERPHOTO 2019 – Wernisaż wystaw – April Gertler „Collage” oraz Tomasza Lewandowskiego „Polish Summer” - 26.09.2019

April Gertler

Kolaż

Seria kolaży przedstawia ostatnie poszukiwania April Gertler w obszarze montażu klasycznego. Nawiązując do tradycji Awangardy XX w. artystka przekracza jej doświadczenie i eksplorując linię oraz formę próbuje odnaleźć związki znaczeniowe stworzonych przez siebie znaków wizualnych. Wykorzystuje do tego minimalistyczne środki. Linia (nić) oraz diagonalne ukierunkowanie fragmentów zdjęć stają immanentną częścią używanego przez artystkę języka obrazu.

Tomasz Lewandowski

Polish Summer

W 1918 roku po 123 latach nieistnienia Polska w wyniku I Wojny Światowej odzyskała niepodległość. Po II Wojnie Światowej, w 1945 r., kraj znalazł się w strefie wpływów Związku Radzieckiego i de-facto utracił swą suwerenność. W latach 80. Polska odegrała ważną rolę w procesie demokratyzacji Europy Wschodniej. To właśnie tutaj powstał ruch "Solidarności", który walczył o przywrócenie wartości demokratycznych i przyczynił się do upadku Bloku Wschodniego. Jeszcze kilka lat temu doświadczenia te zdawały się stanowić stabilną podstawę demokracji w Polsce.

"Polish Summer" to fotograficzna analiza współczesnych procesów społeczno-politycznych w Polsce, prowadzona na tle najnowszej historii kraju. Realizacja odbywa się na dwóch wizualnych płaszczyznach znaczeniowych: Pierwszą z nich jest dokumentacja miejsc życia codziennego. Z reguły pozostają one niezauważone w przestrzeni publicznej. Jednak miejsca te są naturalnym środowiskiem życia dla milionów ludzi i stanowią rzeczywiste tło jak również rezultat przemian społecznych i politycznych. Dzieje się tak, gdyż są one często aranżowane w sposób nieświadomy i pośrednio (współ)organizowane przez mieszkańców. Dokumentacja ta jest skonfrontowana z fotografiami obiektów i miejsc o znaczeniu politycznym i historycznym dla rozwoju tożsamości narodowej i mentalności Polaków. Obrazy tego rodzaju obiektów i miejsc mogą na pierwszy rzut oka również wydawać się nieistotne. Dlatego też każdej fotografii tej grupy towarzyszy objaśniający, krótki tekst lub hasła w postaci hashtagów. Ich zadaniem jest przybliżyć znaczenie pokazywanych motywów i miejsc Ta hybrydowa metoda ma na celu uwrażliwienie publiczności spoza Polski na rozumienie aktualnego ducha czasu w tym wschodnioeuropejskim kraju. Celem tej pracy jest również zainspirowanie odbiorców w Polsce do krytycznej refleksji nad strukturą mentalną własnego społeczeństwa. Właśnie teraz, w czasie zauważalnego stopniowego łamania zasad demokracji w Polsce i 100 lat po utworzeniu państwa, tego typu refleksja wydaje się niezwykle istotna.

INTERPHOTO 2019 – „Fotografia Młodych” - prace nagrodzone i wyróżnione w XIX Ogólnopolskiej Wystawie Fotografii Dzieci i Młodzieży Białystok 2019 - 09.09.2019

Na Wystawę nadesłano 2197 fotografii wykonanych przez 516 autorów. Twórcy użyli co najmniej 231 modeli aparatów. Gdyby szukać najtańszego aparatu, należałoby wskazać analogową konstrukcję z pudełka, do którego włożono papier światłoczuły. Przez pół roku rejestrowała ona drogę słońca ustanawiając rekordowo długi czas naświetlenia. Najkrótsza eskpozycja wynosiła 1/32000 s i pozwoliła zapisać obraz słońca wyłaniającego się zza chmur. Łączną wartość użytego sprzętu fotograficznego należałoby oszacować na prawie milion złotych. Wprawdzie za tę kwotę nie udałoby się wymurować katedry, ale wystarczyłaby na postawienie 25 metrowej wieży widokowej. By było lepiej widać […]

Fotografie nadesłane na Wystawę powstały w ciągu ostatnich trzech lat […] Czy coś je różni od obrazów nadesłanych do poprzedniej edycji konkursu? Zmienił się odsetek fotografii wykonanych telefonami komórkowymi. Prawie 1/5 zdjęć została zarejestrowana smartfonami. To największa zmiana, gdyż rola zapisanego zdjęcia jest odmienna od tradycyjnej fotografii - w smartfonie zdjęcie karmi inne media, zwłaszcza media społecznościowe. Rola fotografii jest więc raczej tożsama z komunikacją niż zapisem. Czy zatem „Grand Prix” przedstawia scenę na trzepaku jako prawdziwy portal społecznościowy? […]

Kurator wystawy - Andrzej Górski

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku