2020/2021

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA „PO TORACH DZIEJÓW - OD DEPORTACJI DO REPATRIACJI"

Wystawa fotograficzna poświęcona Polakom, którzy w latach 30. i 40. XX wieku masowo zsyłani byli przez władze sowieckie do Kazachstanu. Fotografie ukazują trudne losy deportowanych, najczęściej w trakcie zsyłek masowych w 1936 roku z okolic Żytomierza i w 1940 roku z Kresów Wschodnich. Na zdjęciach uwiecznieni zostali również ich potomkowie, do dziś mieszkający w różnych zakątkach Kazachstanu, a także przedmioty, które Polacy zabierali ze sobą w trakcie wywózki na Wschód. Wśród nich znajdują się modlitewniki i długie, drewniane naczynia do wyrobu chleba.

Organizatorem wystawy jest Fundacja „MultiOcalenie”. Wernisaż odbył się 10.02.2020 r.

Fot. Kazimierz Jankowski

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA „PORTRETY ŚWIATŁA I CISZY” Z PRACOWNI FOTOGRAFICZNEJ ANDRZEJA GÓRSKIEGO

Wprawny odbiorca dostrzeże malarskie tropy pośród płócien Georgesa de La Tour i Johannesa Vermeera. To tylko jednak początek; czy tok skojarzeń skłoni do refleksji na temat jak wyglądają współczesne sceny rodzajowe? Jakie obrazy malowaliby dziś dawni mistrzowie? Odpowiedzi szukajmy oglądając transmisje wernisażu. W imieniu autorów zaprasza Andrzej Górski - opiekun artystyczny przedsięwzięcia które miało swój początek w listopadzie 2019 roku.

Wernisaż wystawy odbył się 15.12.2020 r.

https://www.youtube.com/watch?v=KvTv3DtOk_g&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2bTTYufuVjR-TP8R1atI4NMShGk5IWwXrop_Er1XhYDo0lYVD9aA_zyMs

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA "KRAINY KURPIÓW I JADŹWINGÓW"

Szanowni Państwo,

w związku z trwającą sytuacją pandemiczną i zakazem organizacji spotkań, zaplanowany w dniu 10 grudnia 2020 roku finisaż wystawy fotograficznej "KRAINY KURPIÓW I JADŹWINGÓW" zostaje odwołany. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Wystawa jest efektem współpracy Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego i Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego, w wyniku której zorganizowano wiosną 2019 r. plenery fotograficzne na Suwalszczyźnie i Kurpiach. W plenerach wzięli udział fotografowie z obu towarzystw, fotografując okolice Suwalskiego Parku Krajobrazowego i Doliny Omuleń. Uwieczniono m.in. krajobrazy z Cisowej Góry i meandrującą Omulew, malownicze pejzaże i piękno przyrody regionów. Wspólne plenery to nawiązywanie przyjaźni, zacieśnianie współpracy i wymiana doświadczeń między fotografującymi. Wystawa jest przekrojem dokonań fotografów podczas tych dwóch plenerów.

Autorzy zdjęć: Bogdan Białczak, Ewa Bijak, Daniel Ejsmont, Katarzyna Falkowska, Bożena Grabowska, Ilona Idzikowska, Dorota Jakubowska, Jolanta Kolinko, Sylwia Larkiewicz, Małgorzata Leszka, Grzegorz Ludnicki, Michał Nerwiński, Michał Pieńdak, Rafał Redding, Joanna Sawicka, Anna Suchcicka, Bożena Zdanowicz.

W związku z panującą pandemią i zakazem zgromadzeń do 29 listopada 2020 roku, planujemy zorganizować finisaż wystawy, który odbędzie się 10 grudnia 2020 roku o godz. 17.30 w budynku Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Warszawska 79A.

Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie informacji o wydarzeniu na stronie internetowej www.mdk.bialystok.pl lub naszym profilu Facebook https://www.facebook.com/MDK.Bialystok

WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH "ŻABIA 5 BIAŁYSTOK"

Wystawa prac młodych adeptów sztuki z pracowni prowadzonej przez artystę plastyka Monikę Sienkiewicz, instruktora Młodzieżowego Domu Kultury, nosi nazwę "Żabia 5 Białystok". Jest to nawiązanie do adresu pracowni, w której uczestnicy zajęć: kształtują swą kreatywność, osobowość twórczą, umiejętności warsztatowe, rozwijają potencjał twórczy. Autorami prac jest młodzież licealna a także uczniowie starszych klas szkół podstawowych.

Wernisaż wystawy odbył się 02 października 2020 roku w Galerii Hol MDK przy ul. Warszawskiej 79a w Białymstoku.

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku