Publikacje książkowe

          W roku 2015, dzięki wygranemu konkursowi na działania w sferze kultury, ogłoszonemu przez Prezydenta Miasta Białegostoku, Pracownia zainicjowała książkową serię wydawniczą pod nazwą Podlaskie Prezentacje Poetyckie.

          W nocie redakcyjnej na ostatniej stronie okladki czytamy: Ideą serii Podlaskie Prezentacje Poetyckie jest umożliwienie zaistnienia w literaturze uzdolnionej poetycko młodzieży Podlasia – głównie debiutującej. Nie wykluczamy jednak publikacji zbiorów wierszy autorów po debiucie książkowym. Do wydania tomu poetyckiego predestynować będą ci twórcy, których poezja prezentuje poziom artystyczny potwierdzony dotychczasowymi osiągnięciami: laurami zdobytymi w konkursach czy też publikacjami w prasie i Internecie.

          Mamy nadzieję, że wśród autorów serii znajdą się młodzi literaci w przyszłości rozpoznawalni w kraju, zaś ich książki wpiszą się w poetycki krajobraz Polski – przez co i poeci, i ich tomiki, przysporzą chluby naszemu regionowi.

          Redaktorem serii oraz poszczególnych tomików jest instruktor pracowni, zaś rolę konsultanta literackiego pełni wybitna poetka, Teresa Radziewicz.

          Dotychczas w serii PPP zostały wydane cztery tomiki poetyckie:

  1. 1. Dominiki Baranieckiej geometria i baśnie(czerwiec 2015),
  2. 2. Weroniki Zimnoch ogród hieronima (wrzesień 2015),
  3. 3. Zuzanny Marii Danowskiej niesnaski (grudzień 2015),
  4. 4. Magdaleny Szewczuk ciepło zimno (czerwiec 2016).

          Kontynuacją serii – a zarazem początkiem Podlaskich Prezentacji Prozatorskich – jest piąta książka – zbiór opowiadań Krzysztofa Olszewskiego z niczego w nic (grudzień 2017).

          Pierwsze trzy tomiki mogą poszczycić się pozytywną recenzją znanego i opiniotwórczego krytyka starszego pokolenia, Leszka Żulińskiego.

          Zbiór wierszy Magdaleny Szewczuk znalazł się w ścisłej czołówce konkursu im. Kazimiery Iłłakowiczówny na najlepszego debiut poetycki roku (Poznań 2017).

          Mamy nadzieję, że Podlaskie Prezentacje Poetyckie / Prozatorskie wpiszą się na stałe w literacki krajobraz miasta, regiony i kraju.

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku