Wojewódzki Konkurs Literacki O Srebrne Pióro MDK im. Wiesława Szymańskiego

          Jednym ze stałych przedsięwzięć Pracowni Literatury jest organizowany corocznie Wojewódzki Konkurs Literacki O Srebrne Pióro MDK. Konkurs ten adresowany jest przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego, aczkolwiek formuła konkursu ulegała zmianie (onegdaj był on rozgrywany w kategorii poezji, od kilku lat osobno w poezji i w prozie, z podziałem na podkategorie wiekowe: gimnazjaliści i licealiści, zaś od 2014 roku również i studenci). Dotychczas odbyło się dwanaście wydań tego konkursu, z czego edycje jubileuszowe, piąta (w Roku Czesława Miłosza, 2011) oraz dziesiąta (w Roku Henryka Sienkiewicza, 2016) odbywały się w ramach dwudniowego seminarium literackiego pn. Obecność i Obecność II i swoim zasięgiem obejmowały całą Polskę. Z okazji jubileuszy konkursu zostały wydane książkowe antologie  pt.: O Srebrne Pióro MDK. Pięć edycji konkursu (Białystok, 2011) i O Srebrne Pióro MDK im. Wiesława Szymańskiego, tom II. Pięć edycji konkursu (Białystok, 2016), zawierające nagrodzone utwory laureatów odpowiednio: od pierwszej do piątej edycji w tomie I oraz od szóstej do dziesiątej włącznie w tomie II.

          W konkursie o zasięgu wojewódzkim uczestniczą głównie uczniowie białostockich liceów ogólnokształcących; wśród uczestników nie brak jest także młodzieży ze szkół technicznych czy zawodowych miasta. Biorą w nim również udział młodzi adepci pióra z większych miast województwa: z Augustowa, Suwałk, Łomży, Sokółki, Dąbrowy Białostockiej, Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Ciechanowca, Grajewa czy z pobliskiego Supraśla  – by wymienić wyłącznie te miejscowości, które w dotychczasowych edycjach konkursu były najliczniej reprezentowane.

          W jury konkursu zasiadali m.in.: wielokrotnie prof. Dariusz Kulesza (IFP UwB), red. Wiesław Szymański (Radio Białystok), autorka pięciu tomików wierszy, poetka Teresa Radziewicz, dr Krzysztof Korotkich (IFP UwB), dr Katarzyna Sawicka-Mierzyńska (IFP UwB), red. Dorota Sokołowska (Radio Białystok), poeta i ówczesny dyrektor Książnicy Podlaskiej – Jan Leończuk.

          Od VII edycji (tj. od r. 2013) konkurs O Srebrne Pióro MDK nosi imię Wiesława Szymańskiego, poety, prozaika, autora słuchowisk i dramatów oraz jednocześnie dziennikarza Polskiego Radia Białystok, który ściśle współpracował z Pracownią: niemal corocznie, do edycji szóstej, był jurorem konkursu, zaś w jego audycjach radiowych z cyklu Poczta Literacka Radia Białystok kilkoro uczestników zajęć Pracowni Literatury MDK (m.in. S. Rząca, A. Jaranowska, D. Klepadło, S. Zieleniewska, E. Wołosik) debiutowało i prezentowało swoją twórczość.

          Do tegorocznej, XII edycji Srebrnego Pióra MDK, wpłynęła rekordowa ilość 62 prac – 38 w kategorii poezji (zestaw składał się 3 wierszy) oraz 24 w kategorii prozy (jedno krótkie opowiadanie). Dzięki konkursom takim jak ten stwarza się możliwość odkrywania młodych pisarskich talentów. Cieszy fakt, że w rzeczywistości, coraz bardziej skoncentrowanej na dobrach materialnych, stale obecna jest młodzież mająca potrzebę wartości duchowych i kulturalnych: wypowiadania poprzez literaturę swoich emocji, myśli, prawd, diagnoz świata.

          Wyniki i zdjęcia tegorocznej edycji konkursu zostały opublikowane w internetowym wydaniu „Kuriera Porannego”, zaś kilka nagrodzonych utworów w comiesięcznym dodatku kulturalnym tej gazety pt. „Magnes” (z dn. 27 grudnia 2018 r.).

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku