O pracowni...

Pracownia plastyki użytkowej «Paleta sztuki»

Celem działań pracowni jest wspomaganie i doskonalenie rozwoju myślenia twórczego u dzieci poprzez praktyczne działanie,  inspiracja dzieci do wyrażania siebie i swojej kreatywności poprzez sztukę. Zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami sztuki i ich technikami, w tym malarstwem, rysunkiem, ceramiką, rękodziełem i innymi formami. Promowanie kreatywności i samodyscypliny w dziedzinie sztuk plastycznych. Nauczanie podstaw rysunku, malarstwa i ceramiki poprzez cykliczne zajęcia. Wspieranie rozwoju umiejętności rozumienia i analizy dzieł sztuki. Organizacja projektów twórczych, w ramach których dzieci mogą samodzielnie tworzyć  dzieła sztuki. Udział w warsztatach artystycznych i pracy nad konkretnymi projektami. Stworzenie możliwości prezentacji i publicznego pokazywania prac dzieci.  Rozwijanie szacunku i zrozumienia sztuki jako części dziedzictwa kulturowego.

Zajęcia odbywają się:

Grupa 1

Piątek 16.00-18.20

Grupa 2

Wtorek 15.30-17.50

Grupa 3

Wtorek 18.00-20.20

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku