Wystawa fotografii uczniów VII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku pt. "P.A.S.M." pod opieką p. Mirosława Gołowni - marzec 2017

"P.-asja A.-parat S.-tyl M.-arzenia (P.A.S.M.) to wystawa fotografii uczniów  VII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku. Prezentowane prace posiadają dwoistą naturę i są efektem kilkumiesięcznych prac młodzieży z klas fotograficznych w studio szkolnej Pracowni Fotografii. Młodzież na zajęciach wnikliwie poznawała tajniki związane z  grą światła i cienia na obrazie fotograficznym jak też w praktyce stosowała poznaną wiedzę na zajęciach teoretycznych.

Druga część wystawy odnosi się do twórczości własnej młodzieży, której pasją jest fotografia. Zdjęcia poruszają najróżniejszą tematykę, ukazującą zainteresowania współczesnej młodzieży w trudnej dziedzinie sztuki jaką niewątpliwie jest fotografia.

Pracownia Fotografii VII LO w Białymstoku serdecznie zaprasza wszystkich do obejrzenia prezentowanej wystawy fotograficznej."

Mirosław Gołownia

 

Wystawa grafik z Pracowni Technik Graficznych Liceum Plastycznego w Supraślu pod opieką p. Marty Muszyńskiej-Józefowicz - styczeń 2017

Na wystawie można zobaczyć prace uczniów Liceum Plastycznego w Supraślu, prezentujące różne działania graficzne których młodzież uczy się przez 4 lata pracy w naszej szkole. Są to najlepsze przykłady pracy w technikach druku artystycznego pokazujące możliwości jakie daje technika oraz umiejętności manualne młodzieży. Odnajdziemy tu zarówno rzetelność i  realizm jak też indywidualne i kreatywne podejście do tematów, opierające się na nowych technikach.

Marta Muszyńska-Józefowicz

Wystawa fotografii Andrzeja Zwetlera „Nepal” połączona ze spotkaniem z autorem - grudzień 2016.

Wystawa fotografii Andrzeja Zwetlera „Nepal” to podróż w miejsce wymagające od śmiałka przygotowania mentalnego, merytorycznego i fizycznego. Zdjęcia, które zobaczyliśmy, w pełni oddają ducha tego magicznego miejsca, gdzie romantyczny pierwiastek fascynacji górami, przeplata się z ich nieprzewidywalnością i zagrożeniem. Oglądamy tylko wycinek wspaniałej podróży po Nepalu, ubranego w fantastyczne kolory z surowym klimatem w tle, wspaniałymi i twardych ludzi – Sherpami i co najważniejsze, niezapomnianymi widokami Himalajów.

Spotkanie połączone było ze spotkaniem z autorem i odbyło się 16 grudnia 2016 roku na sali widowiskowej MDK. Autor opowiadał o przygotowaniach do podróży, spotkanych ludziach, swoich odczuciach związanych z obcowaniem z odmiennie kulturowo społecznością i ich zwyczajami. Ciekawy sposób narracji i nietuzinkowa osobowość Andrzeja Zwetlera stworzyła znakomita aurę sprzyjającą swobodnej atmosferze spotkania, luźnemu podejściu do tematu i zadawaniu ciekawych, wręcz intymnych pytań. Każda odpowiedź ozdobiona została barwną anegdotą, co razem złożyło się na niebanalne spotkanie o niebanalnym miejscu. Autorowi towarzyszyła małżonka, która dołożyła do historii kobiecy wątek podróży, dodatkowo ubarwiający opowieść o niezwykłej wyprawie w Himalaje.

Konstytucja 3 Maja 1791 r. - listopad 2016

10 listopada 2016 roku w ramach obchodów Dnia Niepodległości, otwarto w Galerii HOL MDK ekspozycję poświęconą najważniejszemu aktowi prawnemu w Polsce - Konstytucji.

Wystawę udostępniło nam Muzeum Wojska w Białymstoku - serdecznie dziękujemy.

Historia

3 maja 1791 Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była ona drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

Postanowienia Konstytucji centralizowały państwo, znosząc odrębność między Koroną i Litwą, wprowadzając jednolity rząd, skarb i wojsko. Za religię panującą uznano katolicyzm, przy tolerancji dla innych uznawanych przez państwo wyznań. Konstytucja wprowadziła trójpodział władzy: władzę ustawodawczą miał sprawować dwuizbowy parlament, składający się z Sejmu - 204 posłów spośród szlachty-posesjonatów i 24 plenipotentów miast oraz Senatu (złożonego z biskupów, wojewodów, kasztelanów i ministrów pod prezydencją króla), którego rolę znacznie zmniejszono.

Zniesiono instrukcje poselskie, konfederacje i liberum veto, decyzje miały zapadać zwykłą większością głosów. Kadencja Sejmu trwała 2 lata, posiedzenia zwoływane były w razie potrzeby, co 25 lat miano zwoływać Sejm w celu "poprawy konstytucji".

Władzę wykonawczą przyznano królowi wraz z Radą, tzw. Strażą Praw, złożoną z prymasa i pięciu ministrów: policji, pieczęci (spraw wewnętrznych), interesów zagranicznych, wojny i skarbu, mianowanych przez króla. Ministrowie odpowiadali przed Sejmem za podpisane przez siebie akty. Król był przewodniczącym Straży, miał prawo nominacji biskupów, senatorów, ministrów, urzędników i oficerów, w razie wojny sprawował naczelne dowództwo nad wojskiem.

Zniesiono wolną elekcję - po śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego tron miał być dziedziczny, tylko w razie wymarcia rodziny królewskiej szlachta miała wybierać nową dynastię.

Konstytucja zapowiadała reorganizację sądownictwa, przewidując stworzenie stale urzędujących sądów ziemskich i miejskich oraz sprawujących nad nimi nadzór w drugiej instancji - Trybunału Koronnego i sądów asesorskich.

W opinii prof. Zofii Zielińskiej z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Konstytucja 3 maja stanowiła zasadniczy zwrot w porównaniu z ustrojem wcześniejszym, zdecydowanie republikańskim. Konstytucja oznaczała pokonanie wielowiekowych słabości państwa polskiego, zwłaszcza liberum veto. Sejm odtąd miał podejmować decyzje większością głosów i stawał się rzeczywiście centralnym, państwowym organem ustawodawczym, konfederacje miały być zakazane.

Według prof. Henryka Samsonowicza, Konstytucja 3 maja stanowi ważny element pamięci zbiorowej, bez której żadna wspólnota istnieć nie może. Jego zdaniem, Polska odzyskiwała niepodległość trzykrotnie: właśnie 3 maja 1791 oraz 11 listopada 1918 i 4 czerwca 1989.

Źródło: www.polskieradio.pl

Wystawa fotografii Andrzeja Górskiego „Jak podróżowano w XIX wieku - na pokładzie wielkich żaglowców.” - wrzesień 2016

Jest to przedsięwzięcie zakładające dotarcie do miejsc, w których w stanie czynnym zachowały się najnowocześniejsze środki lokomocji XIX wieku: żaglowce, kolej żelazna, parostatki, aerostaty. Zdjęcia są wykonywane 100 letnim drewnianym aparatem, w procesie mokrego kolodionu, który wymagał by tuż przed każdym zdjęciem płyta szklana została pokryta nitrocelulozową emulsją, uczulona na światło, a tuż po zdjęciu wywołana. Jak w przypadku XIX wiecznych fotografów - wymagało to podróżowania z ciemnią.

Andrzej Górski, instruktor fotografii MDK w Białymstoku, członek ZPAF, od 6 lat zajmuje się historycznymi technikami fotograficznymi. W 2012, dzięki stypendium MKiDzN, zrealizował projekt o Powstaniu Styczniowym; zdjęcia z projektu były publikowane w magazynie National Geographic Polska.

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku